Site Map english version ENG

ข้อมูลของ บริษัท ประกันภัย บริษัท ประกันชีวิต ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย

 

 บริษัทประกันภัย

       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 
 บริษัทประกันภัย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
 
More Insurance In Thailand
 
finance thailand
  BANK IN THAILAND
  All ABOUT THAILAND
 
 
"ต้อนรับสู่ บริษัทประกันภัย ในไทย"
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยและข้อมูลของสินค้า ประกันภัย ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือก บริษัท ประกันภัย ตามความต้องการของคุณ

เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ บริษัท ประกันภัย แต่ละ บริษัท ประกันภัย และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสาขาของ บริษัท ประกันภัย แต่ละ บริษัท ประกันภัย ที่มีอยู่ในประเทศไทย

   การ ประกันภัย คืออะไร และ ประกันภัย มีประโยชน์อย่างไร
        การประกันภัย คือ การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในจำนวนที่เล็กน้อย (เมื่อเทียบกับความเสียหายแล้ว) เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียเงินเยอะในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจริง โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายแทน
 
        การ ประกันภัย เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการบริหารการเงินของคุณ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้คุณสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดต่อตัวหรือทรัพย์สินของคุณได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทที่คุณทำ ประกันภัย ไว้จะทดแทนค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่คุณและครอบครัว การ ประกันภัย จึงมีประโยชน์อย่างมากและเป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด อย่างไรก็ตาม ก่อนซื้อประกันภัย คุณควรทำความเข้าใจกับหลักการประกันภัยก่อน เพื่อจะได้สามารถเลือกซื้อประกันภัยแบบที่เหมาะสมในราคาที่คุ้มค่าที่สุด


        การประกันภัยมิได้เป็นการทำให้ความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุหายไป แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านการเงินตลอดจนการดำเนินการต่างๆ อันเนื่องมาจากความเสียหายนั้น แต่อย่างไรก็ตามวิธีการป้องกันความเสียหายที่แท้จริงและดีที่สุดคือการมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของคุณเอง ส่วนการประกันภัยนั้นคุณควรมีไว้เพื่อเป็นแหล่งสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น

 
   

 
   10 อันดับ บริษัท ประกันภัย ที่มีความน่าเชื่อถือในปี 2554 (2011)

 
วิริยะ ประกันภัย
สินมั่นคง ประกันภัย
มิตรแท้ ประกันภัย
กรุงเทพ ประกันภัย
1.วิริยะ ประกันภัย
2.สินมั่นคง ประกันภัย
3.มิตรแท้ ประกันภัย
4.กรุงเทพ ประกันภัย
ทิพย ประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
อาคเนย์ ประกันภัย
แอลเอ็มจี ประกันภัย 
5.ทิพย ประกันภัย
6.ประกันคุ้มภัย
7.อาคเนย์ ประกันภัย
8.แอลเอ็มจี ประกันภัย 
ธนชาติประกันภัย
ไทยประกันภัย
 
9.ธนชาติประกันภัย
10.ไทยประกันภัย
 
 
 
   

 
   ผลิตภัณฑ์ ประกันภัย
        แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัยทุกบริษัทในประเทศไทย

ประกันภัย รถยนต์ ประกันชีวิต
  - พร บ ประกันภัย รถยนต์   - ประกันชีวิต ประกัน สุขภาพ
  - เบี้ย ประกัน รถยนต์   - ประกันชีวิต สะสม ทรัพย์
  - ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1   - ประกันชีวิต ออม ทรัพย์
  - ประกันภัย รถยนต์ ชั้น 3 พลัส   - ประกัน สุขภาพ ผู้ ป่วย นอก
  - ประกันภัย รถยนต์ 3 plus   - ประกันชีวิต สำหรับ ผู้ สูงอายุ
  - ประกันภัย รถยนต์ ประเภท 3   - ประกัน สุขภาพ ต่าง ประเทศ
  ประกัน อัคคีภัย   ประกันภัยการขนส่ง
  - ประกันอัคคีภัย คอนโด   - ประกันภัยการขนส่ง ทางทะเล
  - ประกันอัคคีภัย บ้าน   - ประกันภัยการขนส่ง ทางเรือ
  - ประกันอัคคีภัย สิ่งปลูกสร้าง  
       
 
   

 
 
  ประกันภัยในประเทศไทย
 ไทยประกันภัย 
 ทิพยประกันภัย 
 ประกันภัย 3 
  อ ลิ อัน ซ์ ซี พี ประกันภัย 
  lmg ประกันภัย 
  ประกันภัย 3 พลัส
  กรมการประกันภัย
  ประกันภัยศรีเมือง
  ประกันภัย รถยนต์ 3 plus 
  คูเนียประกันภัย 
  ฟีนิกซ์ ประกันภัย 
  แอ ล เอ็ ม จี ประกันภัย รถยนต์ 
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker 
eXTReMe Tracker