english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด ประวัติความเป็นมา บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด

       บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทยซึ่งถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะดูแลความปลอดภัย และมั่งคงของคนไทย ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี ที่เราดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยาวนาน เรามุ่งมั่นให้บริการอย่างมีวิสัยทัศน์ กอปรกับการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์จริงใจ ทำให้เราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
       ไทยไพบูลย์ประกันภัย ได้สร้างปรากฎการณ์ความเชื่อมั่นให้ประชาชนไทย ด้วยแบบประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมถึงประชาชน และองค์กรธุรกิจทุกประเภท อาทิเช่น       - การประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย อาคาร และธุรกิจต่างๆ       
      - การประกันภัยของรถยนต์ทุกประเภท
      - การประกันภัยของการขนส่งสินค้าทางทะเล
      - การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ครอบคลุมความเสี่ยงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประกันสรรพภัยสำหรับที่อยู่อาศัย, ธุรกิจขนาดย่อม หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับทุกสาขาอาชีพ อาทิ การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ และการประกันภัยความรับผิดสำหรับวิชาชีพแพทย์ เป็นต้น

       ด้วยประสบการณ์ และผลงานของไทยไพบูลย์ประกันภัย คงเป็นที่พิสูจน์แล้วว่า เราเล็งเห็นความสำคัญ และมีใจอยากเห็นความมั่นคงอบอุ่นของคนไทย เราจึงตั้งปณิธาน ที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน และปกป้อง ดูแล ทุกคนอย่างใกล้ชิด ดั่งคำขวัญที่ว่าไทยไพบูลย์ประกันภัย คือ บริษํทประกันวินาศภัยที่ เติมเต็ม...ให้คุณอุ่นใจ


       เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของประเทศ นับจากวันเริ่มก่อตั้ง 24 มกราคม 2472 ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ จวบถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ยาวนานกว่า 80 ปี เป็นบริษัทของคนไทย ดำเนินการโดยคนไทยมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความมั่นคง เข้มแข็งให้กับ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัย ที่หลากหลายสามารถรองรับและเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งทางด้านการเงินให้กับทุกภาคส่วน อย่างทั่วถึง เที่ยงตรงและทันการณ์

  สำนักงานใหญ่
       
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
  บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
ที่อยู่ :
  123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร :
  0-2246-9635 - 54
แฟกซ์ :
  0-2246-9660 - 1
อีเมล์ :
  webmaster@agentins.com
เว็บไซต์ :
  http://www.paibooninsurance.com
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker